WEDSTRIJD PUY DU FOU B2B

REGLEMENT WEDSTRIJD PUY DU FOU B2B

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Toleda SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 58, KBO n°BE 0416 300 640 (hierna “Organisator” genoemd). Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.
 2. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Elke natuurlijke persoon die het deelnemingsformulier heeft ontvangen, kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van het personeel van AG Real Estate en The Mint Brussels of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Het niet ontvangen van een ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd.

Deze wedstrijd wordt gespeeld via het deelnemingsformulier in           de booklet verspreid in de bedrijven in de buurt. Enkel deze personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

 1. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de offline wedstrijd. Louter door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van huidig reglement, evenals de beslissingen die de Organisator kan nemen.
 2. De wedstrijd loopt vanaf 27/03 tot en met 07/04. De wedstrijd kan op elk moment worden stopgezet, onderbroken of verlengd worden door de Organisator, zonder dat de Organisator of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
 3. De te winnen prijs is een verblijf van 2 dagen en 2 nachten voor 4 personen in Puy Du Fou inclusief:
 • Toegangskaarten voor Puy du Fou tijdens de groene periode, met toegang tot de nachtshow “Les Noces de Feu”
 • 2 nachten (één kamer) in hotel “Les Iles de Clovis ”
 • Ontbijt en diner in het restaurant “Les Deux Couronnes”..

De prijs mag niet uitgewisseld of omgezet worden in cash.

 1. Deelname aan deze wedstrijd is geldig door het deelnemingsformulier in te vullen en te deponeren in de urne in Anspach voor 7 april om 20u. De Organisator behoudt zich het recht om een deelname te annuleren indien de gegevens van de deelnemer fictief of onjuist blijken.
 2.  Elke deelnemer mag slechts één formulier deponeren. Indien meerdere keren wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname gelden.
 3. De deelnemer met het meest correcte antwoord op de schiftingsvragen, wint een verblijf in Puy Du Fou.
 4. De winnaar wordt bekend gemaakt via mail vanaf 08/04. De winnaar mag Contact opnemen met het beheer om de prijs te ontvangen.
 5. De Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd, bijvoorbeeld technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevenstijdens of na de verzending (niet limitatieve lijst). De Organisator draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige wedstrijd.
 6. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
 7. Indien een bepaling van dit reglementongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om bepalingen van dit reglement aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
 8. Conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens, informeert de Organisator de deelnemers over de registratie van de persoonlijke gegevens in een bestand. Dit bestand zal door de Organisator enkel gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
 9. Geen enkel telefonisch onderhoud, noch schriftelijke correspondentie met betrekking tot de huidige wedstrijd dan noodzakelijk voor het winnen van de prijzen, is toegelaten.
 10. Het reglement valt onder Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.

 

Facebook