Wedstijd giftcard Eindejaar

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Toleda SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 58, KBO n°BE 0416 300 640 (hierna “Organisator” genoemd). Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres […]